Kauno vaikų socializacijos centras

    Šv. Kalėdos yra pati svarbiausia metų šventė .Šios šventės laukimas toks pat svarbus kaip ir pati šventė. Tai tikrai nuostabus laikas, skirtas geriems darbams, prasmingam bendravimui.
     Visą mėnesi 3 grupėje ir Centre vyko kūrybiškumo ugdymo praktiniai užsiėmima ,,Šv. Kalėdų belaukiant“, kurių metu mokiniai gamino kalėdines dekoracijas, pynė ir puošė kalėdinį vainiką, puošė savo gyvenamąsias patalpas, darė kalėdinius atvirukus ir sveikinimus savo artimiesiems. Pedagoginių valandėlių metu kalbėjome apie Advento laikotarpį, Šv. Kalėdų papročius ir tradicijas.

Plačiau...

1     Kauno vaikų socializacijos centro mokiniams organizuotas renginys ,,Kalėdų maratonas tęsiasi,,. Renginio tikslas - prisiminti, pasveikinti artimuosius. Parodyti pagarbą, šilumą. Mokiniai visi draugiškai susirinkę, kartu gamino Kalėdinius atvirukus, ruošė pasveikinimus artimiesiems.

Plačiau...

kl     Artėjant Kalėdoms, mūsų mokinių žvilgsniai ir mintys vis dažniau krypsta link namų, visi labai laukia atostogų, todėl gruodžio 22 dienai parengėme netradicines pamokas, kurias pavadinome ,,Kalėdų eglutė“. 
    Renginį parengė rusų kalbos vyr. mokytoja Nijolė Grikietytė. Mokiniai iš spalvoto popieriaus pagamino netradicinę eglutę. Klausėsi Kalėdinės muzikos, stebėjo parengtas pateiktis apie advento simbolius, tradicijas. Atsakinėjo į mokytojos parengtus klausimus, skaitė palinkėjimus ir sentencijas apie angelus, parengtus pagal Jurgos Ivanauskaitės tekstus. 

Plačiau...

k7
    Artėja pačios gražiausios ir laukiamiausios metų šventės – Šventos Kalėdos. Kaip ir kasmet, taip ir šiais mokslo metais, Centro mokiniai ir pedagogai buvo pakviesti dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, gaminti Kalėdinius papuošimus. Kūrybinis procesas vyko tris savaites. Mokiniai kartu su auklėtojais, pasitelkę savo žinias, išmonę ir fantaziją, gamino įvairius kalėdinius papuošimus iš atrodo paprasčiausių kasdienių ir jau nebetinkamų naudojimui buityje daiktų, gamtinių medžiagų, senų žurnalų, plastikinių butelių ir kt..

 

Plačiau...

kit1    Siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumą, ekologišką mąstyseną ir gyvenseną, Kauno vaikų socializacijos centro mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Nijolės Mekinos, dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuotame Kalėdinio dekoravimo konkurse. Konkurso tikslas - paskatinti mokyklas kalėdinei puošybai naudoti antrines žaliavas ar jau nebenaudojamus daiktus – pvz. senus žaislus, mašinų detales ar kitų mechaninių įrengimų dalis, naudotas statybines medžiagas – pakeičiant jų pirminę funkciją ir gaunant netikėtus kūrybinius sprendimus, sukuriant dekoratyvius puošybos elementus, menines instaliacijas.

Plačiau...

mat1    Paskutinę I trimestro dieną lapkričio 30, mokiniai susirinko į matematinę viktoriną ,,Galvok, mąstyk, atsakyk“. Rengiant viktoriną buvo siekiama: sudominti mokinius matematikos dalyku, jos taikymu, matematines užduotis susieti su gyvenimiškomis situacijomis, integruojant biologijos, fizikos, chemijos, lietuvių kalbos dalykus.

Plačiau...

    Paminėjome reikšmingą ir garbią mūsų tautai datą - Lietuvos kariuomenės dieną. Auklėtoja mokinius supažindino su Kariuomenės įkūrimo diena, Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sudėtimi ir priminė, kad kario savybė - patriotiškumas ir pasiaukojimas vardan Tėvynės. Mokiniai renginio metu leidosi į nepaprastą įdomią pažintinę kelionę. Atlikdami užduotis mokinaisusipažino su karių tarnyba. Pažiūrėjome videoklipus Lietuvos kariuomenės garbei, paklausėme dainos "Tavo garbė". Tikimės, kad Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimas prisidėjo prie pilietiškumo, ir istorinės savimonės formavimosi.

Parengė vyr. auklėtoja Ramutė Šaškevičienė

buti     2016-11-16 d. 17.00 val. Kauno vaikų socializacijos centro mokyklos renginių klasėje vyko renginys „Kur ir kuo nori būti?“, orientuotas į mokinių užimtumą ir profesinį pasirinkimą. Renginio tikslai:
     1. Atlikti savarankiško profesijos pasirinkimo klausimyną, kuris skirtas profesinės veiklos tyrimui ir planavimui.
     2. Pristatyti devynias mokinius dominančias profesines sritis, kurias galima studijuoti baigus 10 klasių.
Atlikus klausimyną, buvo išsiaiškintos profesinės veiklos sritys, kuriose mokiniai galėtų plėtoti savo žinias bei įgūdžius. Pristatant aktualias profesijas, vyko diskusija su mokiniais ir auklėtojais.

Parengė: soc. pedagogė Ernesta Mosteikaitė, Mokinių savivaldos nariai

rukymuine7     Lapkričio 19 d. Centre vyko mokinių kūrybinių darbų, skirtų Tarptautinei nerūkymo dienai, piešinių konkursas "Cigaretės - ne draugai". Tikslas atkreipti mokinių dėmesį, jog kiekvienais metais kas trečiąjį lapkričio ketvirtadienį pasaulyje minima nerūkymo diena, ir, kad rūkymas - antroji pagal dažnumą žmonių mirčių priežastis. Mokiniai labai stengėsi piešti, norėdami tapti geriausio kūrybinio darbo nugalėtoju, parodant piešinyje kokią žalą rūkančiųjų sveikatai daro rūkymas.

Plačiau...

Matematikos salyje1    Lapkričio 17 dieną Kauno vaikų socializacijos centro mokinių komanda, kurią sudarė penki Centro mokiniai, vadovaujama matematikos vyr. mokytojos Stanislavos Sirutienės, dalyvavo respublikinėje matematikos viktorinoje ,,Matematikos šalyje mes keliaujame drauge“. Renginys vyko Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje.
Renginio tikslas – skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp šalies jaunimo mokyklų, skatinti mokinių domėjimąsi matematika, ugdyti kūrybines galias, gebėjimą teorines žinias taikyti praktikoje.

Plačiau...

priespatycias1    2016-10-20 d. 15.00 val. Kauno vaikų socializacijos centro mokyklos renginių klasėje vyko prevencinis renginys „Atpažink, pastebėk ir padėk“, kurio pagrindinis tikslas suteikti mokiniams žinių apie smurtinio elgesio priežastis, pasekmes, pagalbos galimybes. Renginio metu mokiniai buvo supažindinti su smurto formomis, aptarti visuomenėje esantys mitai apie patyčias ir kitą smurtinį elgesį. Vyko diskusija su mokiniais, aptariant pagalbos galimybes patyrus smurtą.Vėliau buvo žiūrimas filmas - „Mitas: dėl patyčių skųstis kvaila“. Vyko filmo aptarimas, diskusija.

Parengė: psichologė Giedrė Jankuvienė
socialinė pedagogė Edita Išganaitienė

gile1     Mūsų Centro mokiniai aktyviai dalyvavo Lietuvos zoologijos sodo organizuotame renginyje „Gilė 2016“ moksleiviai surinko 97kg. gilių, kuriomis bus paįvairintas zebrų, stumbrų, ožkų, graužikų bei paukščių pašarų racionas. Spalio 13d. už gerą darbą, mokiniai su mokytojais buvo pakviesti apsilankyti akcijos uždarymo reginyje ir apžiūrėti jame gyvenančius gyvūnus.Dėkojame visiems už geranorišką dalyvavimą ir prisidėjimą prie zoologijos sodo gyvūnų gerovės.

Ričardas Davalga, auklėtojas

rinkimai1
    Spalio 9 dieną Lietuvoje vyko rinkimai į LR seimą. Vykdant pilietinio-tautinio ugdymo programą, Centro mokiniams buvo suteikta galimybė neoficialiai dalyvauti rinkimuose. Vyko renginys – pristatymas apie LR seimo rinkimus, jų struktūrą, galimybę dalyvauti rinkimuose, reikalavimus, atsakomybę, partijų dalyvavimą, pilietinę žmonių savimonę. Grupėse, pedagoginių valandėlių metu , mokiniams buvo pristatyta medžiaga apie LR seimo rinkimus. Mokiniai savarankiškai išleido informacinį rinkiminį stendą Centre. Renginio pabaigoje rinkome Centro geriausią grupę ir tris geriausius mokinius, pačių mokinių nuomone. Daugiausia balsų surinko 2 grupė, ir mokiniai: Jevgenij, Karolis, Vadim P. Stebino mokinių susidomėjimas rinkimais, noras balsuoti, pareikšti savo pilietinę nuomonę.

Parengė pilietinio tautinio ugdymo darbo grupės vadovas,
auklėtoja metodininkė Vilma Pakulienė

velines     Dažnas mūsų šalies gyventojas sutrinka, jei jam tenka paaiškinti tikrąją Visų šventųjų dienos ir Vėlinių prasmę, ką jos reiškia ir iš kur kilo... O tai turėtume žinoti kiekvienas...
    Todėl Centro mokiniai, dar prieš išvykdami ilgai lauktoms rudens atostogoms, klausydamiesi etnologės V.Vasiliauskaitės minčių, susipažino su senosiomis Visų Šventųjų minėjimo tradicijomis, atlikdami įvairias užduotis, gilinosi į šios Dienos senuosius pagoniškuosius ir bažnytinius lietuvių papročius, gyvenimo simboliais pasirinkę degančią žvakę ir gyvenimo kelyje įspaustas pėdas, piešė savo gyvenimo kelią, pildydami jį laime, sveikata ir meile...
    Dabar moksleiviai žino, kad Vėlinės yra diena, kai visuomenė yra kviečiama susimąstyti apie savo dvasinio gyvenimo kokybę...kiekvienam žmogui skirtą nueiti gyvenimo...takelį.

Parengė mokytoja G.Zuzevičienė

h2
     Centro moksleiviai, susipažinę su senosiomis Visų šventųjų ir mirusiųjų minėjimo tradicijomis Lietuvoje, per anglų kalbos pamokas užsikrėtė heloviniška infekcija (pavadinimas Halloween, sutraukta iš All Hallows' Eve '- Visų šventųjų vakaras- kilęs iš senosios anglų kalbos) ir Vėlinių rimtį iškeitė į pamokos šėlsmą- užrištomis akimis piešė pabaisas, vaiduoklius, mokėsi siaubą keliančių žodžių, sprendė bauginančius kryžiažodžius ir skanavo pamėkliškų skanėstų...

Plačiau...
"Galutinis socialinių paslaugų tikslas- atkurti žmogaus gebėjimą funkcionuoti visuomenėje, kad jis pats galėtų savimi toliau savarankiškai rūpintis. Socialinės paslaugos teikiamos ir prevenciniais tikslais, siekiant užkirsti kelią atsirasti problemoms."
Ištrauka iš knygos "Socialinės paslaugos"