Kauno vaikų socializacijos centras

           Augalai ir jų gydomosios savybės žinomos nuo žilos senovės. Jų sudžiovinti augalai, ar jų produktai dažnai naudojami grožiui, gydymui, menui. Todėl balandžio 25 dieną, centre vyko integruota pamoka. Iškeltas tikslas - naudojant meninius įgūdžius, gimtosios kalbos bei biologijos žinias, sukurti knygelę apie populiariausias arbatžoles ir jų gydomąsias savybes.

Read more...

         Balandžio 19 d. Kauno vaikų socializacijos centre vyko renginys „Antarktida ir jos gyvasis pasaulis“. Renginio pradžioje prisiminėme, kodėl Antarktida buvo atrasta iš visų žemynų vėliausiai, kodėl negalima teršti šio žemyno įvairiomis atliekomis.Juk į kelionę po Antarktidą – patį šalčiausią, labiausia vėjuotą ir mažiausia ištyrinėtą mūsų planetos žemyną – taip paprastai neišsiruoši. Tad dalindamiesi įvairiomis žiniomis apie Antarktidą, jos gamtą, augaliją ir gyvūniją, leidomės į įdomią pažintinę kelionę. Šiuo renginiu, integruojant veiklas, buvo siekiama mokinius sudominti geografijos, biologijos, fizikos dalykais.

Read more...

            2017m. kovo mėnesį Centro 3-čios, pusiau atviro tipo grupės, mokiniai lankėsi atviro jaunimo centro ,,Vartai“ organizuojamose renginiuose ,,Laisvas vakaras“.
           Išvykų tikslas- skatinti mokinius saugiai ir kuo įdomiau praleisti savo laisvalaikį. Atvykus į atvirą jaunimo centrą ,,Vartai“ mokiniai buvo supažindinti kaip ir kada susikūrė šis centras, susipažino su šio centro veikla. 

Read more...

           2017 04 07 d. Centro mokiniai, prieš išvykdami atostogų, mokykloje pasitiko šv.Velykas- gilinosi į dar pagonybės laikus siekiančios šventės istoriją ir tradicijas, prisiminė šv.Velykų liturgiją, aiškinosi margučių simboliką, juokėsi iš senojo papročio, kai mergina prievarta būdavo sodinama į vištos gūžtą...

Read more...
velykos             

         Pasitinkant pačią didžiausią ir džiaugsmingiausią pavasario šventę – Šventas Velykas, mokykloje vyko nepamokinė veikla mokomės kitaip , ,,Velykos matematikoje, fizikoje ir gamtoje”. Matematika buvo integruota su kitais mokomaisiais dalykais, prisimenant Šv.Velykų papročius ir tradicijas. Kokios Velykos be margučių? Kartu su mokiniais išsiaškinome, kokia geometrinė figūra yra kiaušinis. Pažvelgėme į kiaušinį kitaip, eksperimentuodami.

Read more...

                 2017 m. balandžio 7 dieną, nuo 10 val. Kauno vaikų socializacijos centre organizuojama Atvirų durų diena mokinių atstovams pagal įstatymą. Jos metu galėsite pabendrauti su Centro administracija, mokytojais, auklėtojais, švietimo pagalbos specialistais. .Susipažinsite su vaikų gyvenimo ir ugdymo(si) sąlygomis. Veiks mokinių kūrybinių darbelių paroda - ,,Ried, ried margučiai..."

Maloniai laukiame Jūsų atvykstant.

Bendradarbiavimo su mokinių atstovais pagal įstatymą programos grupė

                  „Visi meluoja“, – taip tvirtina daktaras Gregoris Hausas. Ir jis visiškai teisus. Tuo įsitikino ir Centro ugdytiniai 2017 03 31 d. susipažinę su Melagių dienos kilme, tradicijomis ir išnarplioję ,,Visas tiesas apie melą“. Jie sužinojo, kad šią šventę sugalvojo prancūzai, nors dar senovės romėnai šventė Kvailių dieną, kad didžiausi melagiai yra kiniečiai, o vienas žymiausių XX amžiaus melagių – Viktoras Lustigas (Victor Lustig)- į istoriją įėjęs kaip žmogus net du kartus pardavęs Eifelio bokštą... 

Read more...

             2017 03 28 d. Centro mokinių komanda dalyvavo Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos surengtoje Kauno miesto jaunimo klasių mokinių lietuvių kalbos žinių viktorinoje ,,Kalba gimtoji lūposna įdėta ( J.Degutytė)“. Mokiniai atliko įvairias užduotis- tekste įrašė praleistas raides, parinko tinkamus prielinksnius, taisė neteisingus kalbos kultūros požiūriu sakinius, atkūrė išsibarsčiusias Maironio eilėraščio ,,Trakų pilis“ eilutes, užbaigė patarles, prisiminė J.Jablonskio, K.Būgos, J.Basanavičiaus bei V.Kudirkos darbus ir kaip jų atminimas įamžintas Kaune.

Read more...

                  Kovo 20 – 26 d. mūsų Centro mokiniai dalyvavo „Vaikų linijos“ organizuojamoje veiksmo savaitėje „Be patyčių 2017“. Šios veiksmo savaitės tikslas - keisti vaikų nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias. Numatytoje savaitės veikloje mokiniams buvo pravedamos valandėlės, rodomi ir aptariami filmai patyčių tema, patyčių situacijų analizavimas, suorganizuota piešinių popietė.

Read more...

        Kovo 12 dieną, minint Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo dienos 27-ąsias metines, Centre vyko viktorina „ Vardan tos Lietuvos...“ Sekmadienio  popietę visi mokiniai ir dirbantys auklėtojai  rinkomės Centro renginių klasėje paminėti Lietuvos gimtadienį, pasitikrinti savo ir draugų žinias, pabūti kartu, turiningai praleisti laisvalaikį.

Read more...

Kovo 22d. Kauno vaikų socializacijos centre vyko renginys „Integruota biologijos ir geografijos viktorina, renginys skirtas pasaulinės Žemės ir vandens dienoms paminėti.“

Renginį vedė geografijos mokytoja Ramunė Vaitiekūnienė ir biologijos mokytoja Ingrida Titenienė. 

Read more...
making           

2017-03-10 d. 15.00 val. Kauno vaikų socializacijos centro mokyklos renginių klasėje vyko prevencinis renginys „Teisingas pasirinkimas“, kurio pagrindinis tikslas - paneigti visuomenėje, o ypač tarp paauglių egzistuojančius mitus, susijusius su psichiką veikiančių medžiagų vartojimą. Tyrimai rodo, kad moksleiviai apie narkotikus žino daugiau nei tėvai ar mokytojai. Deja, jauniems žmonėms trūksta tikslios informacijos, tarp jų sklando daug įvairiausių mitų. Šio renginio metu, pabandėme apžvelgti kas yra tiesa, o kas – melas, ką mokiniai žino teisingai, o kur klysta.

Read more...
knygnesio diena

Kovo 16 dieną Centro mokiniai paminėjo Knygnešio dieną -XIX amžiaus Lietuvos istorijos fenomeną- lietuviškų leidinių nelegalų gabenimą per sieną ir platinamą Lietuvoje, kurį vykdė drąsiausi Lietuvos žmonės, kuriuos italų kalbininkas Pietro U. Dini savo knygoje „Baltijos žiedas“ pavadino portalibri , šalia paaiškinęs: contrabbandieri della Lituanita – pažodžiui išvertus – lietuviškumo kontrabandininkai.

Read more...
Pi     

          Netradicinė pamokinė veikla, ,,PI DIENA”, jau eilę metų mūsų Centre tapo puikia tradicija. Renginio metu Mokiniai skatinami į matematikos dalyką pažvelgti kūrybiškai, populiarinama gana plačiai pasaulyje matematikos mėgėjų švenčiama šventė, skirta bene labiausiai žinomam pasaulyje skaičiui. Kovo 14-oji šio skaičiaus paminėjimui pasirinkta dėl jo reikšmės - 3,14. 

Read more...

Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu,

 ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos,

 bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą.

M. Daukša

Vasario 21- sios kalendoriaus lapelyje įrašyta: „Tarptautinė gimtosios kalbos diena“. Tai- tarsi raginimas Centro moksleiviams pasidomėti savo kalbos istorija, jos įdomybėmis, pasirūpinti, kad kiti apie tai sužinotų, puoselėti ir gerbti savosios kalbos grožį. 

Read more...
"Galutinis socialinių paslaugų tikslas- atkurti žmogaus gebėjimą funkcionuoti visuomenėje, kad jis pats galėtų savimi toliau savarankiškai rūpintis. Socialinės paslaugos teikiamos ir prevenciniais tikslais, siekiant užkirsti kelią atsirasti problemoms."
Ištrauka iš knygos "Socialinės paslaugos"