Kauno vaikų socializacijos centras

             Kauno vaikų socializacijos centre gegužės mėnesį vyko šventinių renginių ciklas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Tarptautinė šeimos diena – gegužės 15d. Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu minima nuo 1994 metų. Šeima – pati didžiausia ir svarbiausia vertybė.
         Šventės tikslas - drauge leisti laisvalaikį, sustiprinti šeimos narių tarpusavio ryšį, daugiau bendrauti, padovanoti vienas kitam savo laiką ir dėmesį, džiaugtis kuriama jaukia ir šeimyniška atmosfera.

Read more...

             Gegužės 22 dieną mokykloje vyko nepamokinė veikla ,,Mokomės kitaip‘‘. Mokiniai gilino matematines žinias, ieškodami sąryšio su istorija, lietuvių kalba.
             Mokiniams teko prisiminti Lietuvos istoriją, atlikti užduotis ,,Matematika ir datos“, žaisti domino, kurio skaitinės reikšmės turėjo atitikti istorinius faktus ir įvykius, naudodamiesi raidžių samplaika, sugalvoti tinkamus matematinius žodžius. Kartojant erdvinius kūnus, teko surasti analogus su architektūros paminklais.

Read more...

              2017 m. gegužės 23 d. Centre vyko tradicinis 9-tasis moksleivių krepšinio turnyras direktoriaus A.Skališiaus taurei laimėti. Šiais metais turnyre dalyvavo 4 komandos: Kauno A.Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus komanda, Kaišiadorių suaugusių ir jaunimo centro komanda, Vėliučionių vaikų socializacijos centro komanda ir šeimininkų Kauno vaikų socializacijos centro komanda.

Read more...

           Siekiant stiprinti mokinių sveikatą ir stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas bei gebėjimus ir sistemingos fiziškai aktyvios elgsenos įpročius, gegužės 3 dieną surengėme Stipriausio moksleivio konkursą.
                Konkurso užduotis parengė ir jį pravedė kūno kultūros mokytojas metodininkas Regimantas Jagentavičius.

Read more...

                 2017 05 16 d. Centro mokiniai dalyvavo Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukaciniame užsiėmime " Lietuva NATO gretose. Afganistanas." - programos metu žiūrėjo filmą apie pirmosios Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) karių gyvenimą ir buitį, skaitė karių artimiesiems siųstus laiškus, atsakinėdami į vadovės klausimus, pasitikrino savo žinias apie NATO ir Lietuvos indėlį jos veikloje, karių tarnybos ypatumus toli nuo tėvynės.

Read more...

               Gegužės 8 d. Centro mokiniai paminėjo Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną- domėjosi knygos atsiradimo istorija nuo raštų molinėse lentelėse ir ant pergamento iki M.Mažvydo ,,Katekizmo“; sekė ,,šventosios kontrabandos‘‘ keliais, nuo 1865 m. spalio 5 d. , kai Rusijos vidaus reikalų ministro įsakymu buvo uždrausta spausdinti ar įvežti iš užsienio bet kokius leidinius lietuvių kalba iki 1904 m. pasipriešinimo triumfo; dalyvavo protų mūšyje apie knygas; rinko visų laikų perkamiausias knygas...

Read more...

JEI PASAULYJE MOTINŲ NEBŪTŲ,
GERUMAS IR MEILĖ NETEKTŲ VARDŲ,
NEŠILDYTŲ SAULĖ, ŠALTINIAI IŠDŽIŪTŲ,
IR ŽEMĖ VISA APSITRAUKTŲ LEDU...

Read more...

             Anglų kalbos diena, kurią Jungtinių tautų organizacija (JTO) paskelbė balandžio 23 d.
         Šią dieną Centro mokiniai išradingai pažymėjo ieškodami kieno garbei parinkta būtent tokia data, aiškindamiesi, kodėl anglų kalba neretai vadinama „pasaulio kalba“, rinkdami dažniausiai ir rečiausiai naudojamas raides ir vartojamus žodžius, sužinodami 20 faktų apie anglų kalbą, kurių galbūt nežinojo...

Read more...

Sveikiname informacinių technologijų konkurso "Infomeistras - 2017", Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje, nugalėtojus:
Aivarą D., Jevgenij K. , Kęstutį Š., Dovydą B.

Read more...

             Balandžio 24d. mokykloje vyko netradicinė pamokinė veikla, kurios tikslas sudominti, pagilinti matematikos, istorijos ir kitų mokomųjų dalykų turimas žinias. Mokiniai aktyviai diskutavo tema "Kas yra stebuklas"?

Read more...

           Augalai ir jų gydomosios savybės žinomos nuo žilos senovės. Jų sudžiovinti augalai, ar jų produktai dažnai naudojami grožiui, gydymui, menui. Todėl balandžio 25 dieną, centre vyko integruota pamoka. Iškeltas tikslas - naudojant meninius įgūdžius, gimtosios kalbos bei biologijos žinias, sukurti knygelę apie populiariausias arbatžoles ir jų gydomąsias savybes.

Read more...

         Balandžio 19 d. Kauno vaikų socializacijos centre vyko renginys „Antarktida ir jos gyvasis pasaulis“. Renginio pradžioje prisiminėme, kodėl Antarktida buvo atrasta iš visų žemynų vėliausiai, kodėl negalima teršti šio žemyno įvairiomis atliekomis.Juk į kelionę po Antarktidą – patį šalčiausią, labiausia vėjuotą ir mažiausia ištyrinėtą mūsų planetos žemyną – taip paprastai neišsiruoši. Tad dalindamiesi įvairiomis žiniomis apie Antarktidą, jos gamtą, augaliją ir gyvūniją, leidomės į įdomią pažintinę kelionę. Šiuo renginiu, integruojant veiklas, buvo siekiama mokinius sudominti geografijos, biologijos, fizikos dalykais.

Read more...

            2017m. kovo mėnesį Centro 3-čios, pusiau atviro tipo grupės, mokiniai lankėsi atviro jaunimo centro ,,Vartai“ organizuojamose renginiuose ,,Laisvas vakaras“.
           Išvykų tikslas- skatinti mokinius saugiai ir kuo įdomiau praleisti savo laisvalaikį. Atvykus į atvirą jaunimo centrą ,,Vartai“ mokiniai buvo supažindinti kaip ir kada susikūrė šis centras, susipažino su šio centro veikla. 

Read more...

           2017 04 07 d. Centro mokiniai, prieš išvykdami atostogų, mokykloje pasitiko šv.Velykas- gilinosi į dar pagonybės laikus siekiančios šventės istoriją ir tradicijas, prisiminė šv.Velykų liturgiją, aiškinosi margučių simboliką, juokėsi iš senojo papročio, kai mergina prievarta būdavo sodinama į vištos gūžtą...

Read more...
velykos             

         Pasitinkant pačią didžiausią ir džiaugsmingiausią pavasario šventę – Šventas Velykas, mokykloje vyko nepamokinė veikla mokomės kitaip , ,,Velykos matematikoje, fizikoje ir gamtoje”. Matematika buvo integruota su kitais mokomaisiais dalykais, prisimenant Šv.Velykų papročius ir tradicijas. Kokios Velykos be margučių? Kartu su mokiniais išsiaškinome, kokia geometrinė figūra yra kiaušinis. Pažvelgėme į kiaušinį kitaip, eksperimentuodami.

Read more...
"Galutinis socialinių paslaugų tikslas- atkurti žmogaus gebėjimą funkcionuoti visuomenėje, kad jis pats galėtų savimi toliau savarankiškai rūpintis. Socialinės paslaugos teikiamos ir prevenciniais tikslais, siekiant užkirsti kelią atsirasti problemoms."
Ištrauka iš knygos "Socialinės paslaugos"